Jub

 JUB již dávno přerostl rámec mateřské firmy. Vytvořili jsme skupinu firem s pobočkami v mnoha evropských zemích a s výrobními závody ve Slovinsku a Srbsku.

Stálý rozvoj a růst Skupiny JUB přinášejí nové výzvy, které realizujeme úspěšnou spoluprácí a uspokojováním zájmů všech našich cílových skupin (zákazníci, zaměstnanci, vlastníci, firemní a životní prostředí). Ve Skupině JUB si uvědomujeme, že dlouhodobě úspěšné hospodaření závisí na partnerském vztahu s našimi zákazníky i na odpovědnosti firmy vůči zaměstnancům a životnímu prostředí.

Při našem rozvoji nejsme orientováni pouze na změny uvnitř skupiny, ale především na neustálé změny trhu. Důležitým podnětem pro Skupinu JUB zůstává trvalé zvyšování efektivity hospodaření zdokonalováním firemních procesů. Víme, že produktivitu, měřenou vytvořenou přidanou hodnotou, můžeme dlouhodobě zvyšovat jedině neustálými inovacemi na úrovni výroby a služeb a pochopením našich zákazníků při současné dobré spolupráci se všemi ostatními cílovými skupinami.

Za JUB můžeme s určitostí říci, že našich prvních více než 130 let rozvoje a růstu bylo velmi rozmanitých a bohatých. Věříme, že taková bude i budoucnost. Vaše i naše. Pro Vaši stálou přízeň se zavazujeme udělat maximum!

Katalog JUB ke stažení:

katalog_jub

.